oculoplasty


×
Rating : Rate It:
 
 
anil    on Mar 01, 2012 Says :

The condition is nicely covered
Post a comment
    Post Comment on Twitter
Comments:    Notes
 
 
1 : Dr. Anar RAHIMOV GATA Göz Hastaliklari A.D. GÖZ KAPAGI HASTALIKLARI
2 : Anatomi Deri ve Derialti Tabakasi Kaslar: Orbikülaris Oküli Kasi Levatar palpebra superior kasi Müller kasi: (Üst ve alt tars kasi)  Alt Kapak Retraktörleri 3. Fibro Elastik Tabaka : Tars Septum orbitale Konjonktiva : Palpebral konjonktiva Forniks konjoktiva Bulber konjoktiva Plika semiliunaris
3 :
4 : Göz Kapagi Hastaliklari Allerjik Enfeksiyon Kirpik hastaliklari Kapak deformiteleri Kapak hareket bozukluklari Kapak tümörleri
5 : Allerjik hastaliklar Akut alerjik ödem Böcek isirmasi Ürtiker Ilaç reaksiyonlari Temas dermatiti : Makyaj Damla Gözlük
6 : Atopik dermatit (Ekzema) Keratokonus ve kaspülalti katarakt eslik edebilir
7 : Enfeksiyonlar Blefarit ve Meibomian bez fonskiyon bozukluklari: (ön ve arka) eritematöz tip (allerjik) – kapak kenarinda hafif kizariklik, kasinti skuamoz tip (seboreik) – kirpik aralarinda epidermitis döküntüleri, fotofobi, kasinti ve yanma belirgin ülsere tip – kirpik diplerinde sari kabuklanma ve kabuklarin kaldirilmasiyla kanama ve ülserin olusumuyla karakterize. Kirpik folliküllerinin nekrozuna bagli dökülme olabilir
8 : tedavi Kapak bakimi Topikal antibiyotik Topikal steroidler Yapay gözyasi Sistemik antibiyotikler
9 : Hordeolum (arpacik) Meibomius (iç) Zeiss veya Moll ( dis)
10 : tedavi Sicak pansuman Topikal antibiyotik Insizyon
11 : Salazyon (Meibomius Kisti) Meibomius bezinin kronik lipogranülomatoz iltihabidir
12 : tedavi Sicak pansuman Intralezyonel steroid Cerrahi
13 : Herpes Zoster Herpes Zosterin trigeminal sinir boyunca görülen veziküllü, agrili ve ödemli lezyonlaridir Oftalmik dal enfekte oldugunda ayni tarafta üst kapak, alin ve saçli deri tutulur Maksiller dal enfekte olunca alt kapak ve yanak tutulur
14 : tedavi Analjezikler Sistemik ve topikal antiviral ajanlar B1 ve B12 vitamin Betadin solusyonu veya %1 metilen mavisi
15 : Herpes Simpleks Herpes Simpleks virüsü cildi, konjunktivayi ve korneayi tutabilir Kirmizi zemin üzerinde küçük veziküller seklinde gelisir Yasam boyunca tekraralayabilir
16 : tedavi Analjezik Sistemik ve lokal antiviral ajanlar Cilt üzerine aseptik solusyonlar Buz uygulamasi
17 : Yilancik (Erizipel) Streptokoklarin ve stafilokoklarin sebep oldugu ve genelde yüzde yerlesen akut bir cilt ve ciltalti doku enfeksiyonudur Travma,ameliyat sonrasinda olabilir. Medial yerlesimli olanlarda dakriosistitle karisabilir Koyu kirmizi,kabarik, gergin ve çevredeki dokularla keskin sinirlarla ayrilmistir Ates, lenfadenopati, lökositoz görülür
18 : Impetigo Çocuklarda kötü hijyen veya travma nedeniyle ortaya çikan bakteriyel enfeksiyondur Stafilokok ve streptokok Maküler döküntü seklinde baslar, sonrasinda vezikül ve püstül halini alir Ates,kapak tutulumu, lenfadenopati görülür
19 : tedavi Hijyen Vezikül sivisindan kültür alma faydalidir Topikal ve sistemik antibiyotik
20 : Nekrotizan Fascitis Strep.pyogenes ve Staph.aureus
21 : Presebtal Selülit ve Komplikasyonlari Süpüratif selülit Enfeksiyona ikincili gelisen Yaygin fasiyal selülit Travma sonrasi Cerrahi sonrasi Kapak absesi ve gangreni
22 : tedavi P.S. Tanisi olan çocuklarda menenjit riski nedeniyle yatarak tedavi orbita CT Kan kültürü 1 yasindan küçüklere LP Sistemik antibiyotik Abse Drenaj Sistemik Antibiyotik Gangren Hiperbarik Sistemik Antibiyotik Cerrahi debridman
23 : GÖZ KAPAGI SERBEST KENARI HASTALIKLARI
24 : Kirpik hastaliklari Madarosis “Kas ve Kirpiklerin olmamasi veya dokülmesi” Blefarit Travma Yanik Radyoterapi Hipotiroidizm Trikotillomani Psoriazis Lepra Sifilis Bazi ilaçlar Tedavi
25 : Trikiyazis Disadönük olmasi gereken kirpiklerin içe dönük olmasi Kronik, blefarit, herpes zoster ya da trahoma bagli olarak gelisir Pannus, korneal irritasyon ve ülserasyona neden olabilir Tedavi: Epilasyon Elektrolizis Kriyoterapi Laser ablasyon Cerrahi
26 : Distrikiyazis Konjenital distiktiazis: Meibom bez orifislerinden ya da yakinlarindan bir sira daha kirpik çikmasidir Daha ince ve daha açik renktedir Edinsel Distiktiazis: Meibomiam bezlerinin kirpik foliküllerine metaplazisi sonucu gelisir Kimyasal yanik, Stevens Johnson sendromu, oküler sikatrisiyel pemfigoid en sik nedenleridir Tedavi : trikiyazisdeki gibidir
27 : Poliozis Kas ve kirpiklerin erken yasta beyazlasmasi Vogt koyanagi sendromu Waardenburg sendromu
28 : Pitriazis palpebrarum Bit Tedavi: Temizleme %1 lik sodyum biborat banyosu
29 : GÖZ KAPAGI DEFORMITELERI
30 : Kapak deformiteleri Ektropion Kapak kenarinin disa dönmesi Nedenleri: Horizontal kapak gevsekligi Punktum eversiyonu Alt kapak retraktörlerinin ayrilmasi Orbiküler kas parezisi Yaniklar Lasersyona bagli skatrisye degisiklikler
31 : Tipleri: Konjenital Senil Skatrisyel Paralitik
32 : Cerrahi Tedavi: Tarsokonjunktival eksizyon Tam kat horizontal kapak kisaltmasi Medial kantal tendon kisaltmasi Lateral tarsal serit Alt kapak retraktör tamiri Z-plasti Deri flep grefti Tarsorafi Medial kantoplasti Superostal yanak elevasyonu Altin agirlik uygulamasi Pöroz polietilen alt kapak implant cerrahisi
33 : Entropiyon “Kapak kenarinin içe dönük olmasi” Nedenleri: Horizontal kapak gevsekligi Alt kapak retraktörlerinin ayrilmasi Kimyasal yanik Trahom Stevens Jonson sendromu Kronik blefarokonjunktivit
34 : Tipleri: Konjenital Senil Skatrisyel
35 : Cerrahi tedavi : Alt kapak retraktör tamiri Ön lamel repozisyonu Arka lamel grefti Arka lamelin ilerletilmesi Alt kapakta tars kirma – tarsal fraktür
36 : Epiblefaron Bebeklik döneminde alt kapakta izlenir Alt kapak medialinde cilt ve orbiküler kasin fazlaligina bagli Büyüdükçe kendiliginden geçer Kirpikler korneaya deyerek fotofobi ve iritasyona yol açiyorsa Elips seklinde Cilt ve orbikularis eksizyonu yapilir
37 : Semblefaron “Kapak konjunktivasinin ve göz küresinin yapismasi” Alkali yaniklar Cerrahi tedavi Ring
38 : Epikantus Iç kantuslarin anormal cilt katlantisi Sari irk çocuklarda daha sik Dogumsaldir, genelde yasla geçer Travma sonrasi doku kayiplarinda edinsel olabilir Kalici olursa cerrahi tedavi edilebilir
39 : Telekantus “Her iki göz kapaklarinin birlestigi noktalarin birbirinden uzak olmasi” Çogunlukla dogumsaldir Travmaya bagli görülebilir
40 : Blefarofimozis “Alt ve üst gözkapagi arasindaki uzakligin patolojik darligi” Dogumsal olabildigi gibi konjunktiva ya da gözkapagi kenarinin kronik enfeksiyonlari, yara ve yaniklar da blefarofimoza yol açabilir BPES- “blefarofimozis pitozis epikantus sendromu” Cerrahi tedavi: Çift Z-plasti Nazal telleme Pitozis-frontal aski Bar›fl Yeniad, Lale Kozer Bilgin Istanbul Universitesi, Istanbul T›p Fakultesi Goz Hastal›klar› Anabilim Dal›,
41 : Kolobom Göz kapaginin normal gelisimindeki ve fasiyel yarigin kapanmasindaki yetersizlik Cerrahi onarim ancak korneanin kalici defektle açikta kalmasinda
42 : Göz Kapagi hareket bozukluklari
43 : Blefarosalazis “Kapak deri ve mukozasinin sertliginin kaybina bagli olarak gelisen kapak sarkmasi” Blefaroplasti
44 : Dermatosalazis Yaslanmaya bagli, Üst gözkapagini daha siklikla etkiler  Çogu hastada cilt fazlaligi ve yag fitiklasmasi birliktedir  Bazi hastalarda pitozis vardir  Blefaroplasti
45 : Gevsek Kapak Sendromu (FES) Üst kapakta tarsal plak çok yumusak ve esnektir, gözkapagini yukari çekmekle kolayca disa döner Nonspesifik irritasyon ve kronik papiller konjunktivit ile karakterize Tedavi Eksizyon ve Tarsal horizontal kama rezeksiyon
46 : Kapak retraksiyonu Normalden genis kapak araligi Nörojenik Paranoid sendromu, Pinealoma Ensefalit Epilepsi Marcus Gunn Sempatik irritasyon Miyojenik Hipertiroidi, Myastenia gravis, Botox enj Alt veya üst rektus rezeksiyonu Mekanik Yüksek miyop, Buftalmus, Orbital kitle Patlama kirigi Kontakt lens kullanimi Orbital hemanjiom
47 : Lagoftalmus “Göz kapaklarinin tam kapanmamasi” 1- Fizyolojik 2- Mekanik : Ileri derecede ekzoftalmide, kornea stafilomalarinda, kapaklarin yakinindaki yaniklarda 3- Paralitik Fasiyal (7.) siniri felçlerinde alt kapakta ektropiyumla birlikte lagoftalmi gelisir Tedavi : Hyaluronik asit jel enj Tarsorafi Altin plak implantasyonu
48 : Blefarospazm Orbikülaris oküli kasinin tekrarlayici veya kalici spazmi ile karakterize istemsiz kas kontraksiyonudur Genellikle bilateraldir ve yaslilarda siktir Emosyonel stres ve yorgunluk durumu kötülestirebilir Botox enj Fasial sinirin selektif cerrahi ablasyonu veya orbikülaris kasinin selektif ekstirpasyonu
49 : Ptozis “Konjenital ya da edinsel olabilecek sekilde göz kapaginin düsüklügüdür” 1-Myojenik 2-Aponörotik 3-Nörojenik 4-Mekanik
50 : Myojenik Ptozis: Levator kasinda konjenital veya akkiz ortaya çikan miyopatiye baglidir Yukari bakista levator yeterince kontrakte olamaz Asagi bakista yeterince gevseyemedigi için kapak araligi açik kalir. Bu özellik sadece myojenik ptozise özgüdür Tipleri: 1-Bleferofimozis 2-Kr. Progresif Eksternal Oftalmopleji 3-Okülofaringeal Sendrom 4-Progresif Müsküler Distrofi 5-Extraoküler kaslarin konjenital fibrozisi 6-Myastenia Gravis
51 : Aponevrotik Ptozis Levator aponörozundaki defekt nedeniyle aponörozun normalde tutundugu tars ön yüzünden ayrilmasi sonucu ortaya çikar Tarsin asagi dogru sarkmasi nedeniyle kapakta asiri incelme izlenir Levator fonksiyonu normaldir Asagi bakista kapak araligi açik kalmaz Zamanla artma görülebilir Katarakt ve diger göz cerrahileri, kontakt lens, travma, allerji, hamilelik nedenlerindendir
52 : Nörojenik III. Sinir paralizisi ya da okülosempatik palsi gibi nedenler sonrasi gelisebilir Parsiyal ve Komplet Okülomotor Paralizi: ekstra oküler kaslarda da paralizi gelistigi için sasilik ortaya çikar Aberran okülomotor sinir rejenerasyonu Horner Sendromu Marcus Gunn Sendromu
53 : Mekanik Kapak tümörü nedeniyle kapak agirliginin arttigi veya nedbe dokusunun kapak hareketine engel oldugu durumlarda çikar Enükleasyon sonrasi globun levatora destegi kayboldugu için kapagin düsmesine neden olur
54 : Klinik Degerlendirme: Öykü, Ptozisin baslangiç yasi Eski fotograflari Görme Sasilik, Diplopi Pupil Çapi ve Isik tepkileri Bell fenomeni Gün içerisinde ptozisin degisip degismedigi Myasteniya Gravis lehine olan bulgular Preop fotograf
55 : Kapak kenari - yansima (refle) mesafesi ölçülür, normalde 4-4.5 mm’dir. Dikey palpebral fissür uzunlugu, normalde E. 7-10 mm, K. ise 8-12 mm’dir Levator fonksiyonu 15 mm ve daha fazla ise normal 12-14 mm arasinda iyi 5-11 mm orta 4 mm ve alti zayif
56 : tedavi “En önemli faktör LF” Levator ilerletilmesi ve rezeksiyonu Frontal askilama (fasia lata, silikon) “ Tüm olgularda mükemmel kozmetik ve fonksiyonel sonuç elde edilmez” Komplikasyonlari : Yetersiz düzeltme Asiri düzeltme Kapak kontür düzensizligi
57 : GÖZ KAPAGI TÜMÖRLERI
58 : Benign Tümörler Sküamoz papillom - girintili çikintili pediküllü lezyondur Verruka Vulgaris (Human papillomavirüs) – kabarik, sert, hiperkeratoz gösteren virütik lezyondur
59 : Seboreik Keratoz (bazal hücreli papillom) – kabarik, keskin sinirli, bazen tüm kapagi tutabilen, asiri yaglanma gösteren bir lezyondur Malign tümörlere benzer, ama maligniteye dönüsüm riski tasimaz Aktinik Keratoz (senil keratoz) – kabarik olmayan, kuru, kabuksu lezyondur Birkismi yassi hücreli kansere dönüsebilir
60 : Kutane horn Hiperkeratotik lezyon
61 : Nevüs – Baslangiçta nonpigmente olabilirler. Adölesan dönemde boyutlarinda büyüme ve pigmentasyon artisi görülür Nadiren malignlesirler Keratoakantom - Eriskinlerin günese maruz kalan bölgelerinde görülür. Lezyonlar ortasi keratinle dolu krater seklindedir Kisa süre içinde hizla büyüyebilirler
62 : Epitelyal inklüzyon kisti (sebase kist) – kabarik, açik renkli, ortasinda çukurluk bulunan lezyondur Kil foliküllerinde gelisir, kreatinle doludur Ksantalezma - genellikle bilateral olan sari renkli kolesterol plaklaridir Hiperkolesterolemi veya lipid met. bozuklugu saptanabilir
63 : Kapiller hemangioma: Kapaklarin en sik rastlanan konjenital vasküler tümörüdür -Anizometropi, Refraktif Ambliyopi ve Strabismus görülebilir -Tedavi: Intralezyoner steroid enj Parsiyal cerrahi eksizyon GATA GÖZ Hast. Resim Arsivi
64 : Nevüs flammeus ( porto sarabi lekesi ) Daha nadir görülür Dogumda vardir, büyüme veya involüsyon göstermez Cilt altinda çok sayida dilate kapillerlerden olusan lezyon keskin sinirli ve pembe-mor renklidir Molluskum Kontagiosum – epidermisin viral enfeksiyonudur. Lezyonlar mum dalgasi seklinde nödüller ve ortasinda çukurluk var Moll - kirpik dibinde Moll bezinin salgisiyla dolu saydam kistik lezyondur GATA Göz Hast. A.D. Resim arsivi
65 : Milia (dari taneleri) Kümeler halinde, yüzeysel kistler Kil follikülleri veya sebase bezlerinden köklerini alir Piyojenik granulom - mukozalarda ve ciltte Düzgün, parlak yüzeyli ve saplidir Sapli olmadigi durumlarda çok erken safhadaki küçük lezyonlardir
66 : Malign göz kapak tümörleri Bazal Hücreli Karsinom (BHK) – kabariktir, telenjektaziler içerir, kenarlari parlaktir En sik alt göz kapaginda daha sonra sirasiyla, medial kantus, üst göz kapagi ve lateral kantus Nodülo-ulseratif tip Sklerozan tip Tedavi: 1-Cerrahi ( en ideali ) 2-RT 3-Kriyoterapi
67 : Sküamöz Hücreli Karsinom Siklikla ülsere olabilen hiperkeratotik nodül olarak baslar, yavas ve agrisiz büyür 3 tiptir Plaksi- pürtüklü,pul pul,keratinize plak Nodüller- kabuklu, fissürlü, asiri keratinize Ülser – kirmizi taban, keskin sinirli ve kabarik Aktinik keratoz ve keratoakantoma gibi prekanseröz lezyonlardan da gelisebilir Tedavi edilmezse bölgesel lenf nodlarina yayilir ve sistemik metastaz yapar. Bazal hücreli karsinoma göre daha agresif seyreder
68 : MALIGN MELANOM Tipleri: Süperfisyal yayilan MM Lentigo MM Nodüler MM Tüm malign melanomlar pigment içermedigi ve kapaktaki pigmentli tümörlerin çogu melanom olmadigindan dolayi kesin tani için biopsi yapilmalidir Prognoz invazyon derinligine ve lezyonun kalinligina baglidir
69 : SARKOMLAR Nadir görülürler Kapaklari ve orbitayi içeren Rhabdomyosarkom hayatin ilk dekadinda bu dokularda bulunan en sik primer malign tümördür Hizli büyüyen bir lezyonda hemen biyopsi yapilmalidir RT ve KT kombine uygulanirsa effektiftir
70 : Kaposi Sarkomu AIDS hastalarini etkileyen vasküler bir tümördür Pembe kirmizi bir lezyon oldugu için hematom ile karistirilabilir
71 : KAYNAKLAR RESIMLER GATA GÖZ HAST. A.D. ARSIVI D.SPALTON M.YANOFF KANSKI ATLAS OPHTALMOLOGY TOD EGITIM YAYINLARI Wingerchuk DM, Hogancamp WF, O'Brien PC, Weinshenker BG. The clinical course of neuromyelitis optica (Devic's syndrome). Neurology 1999; 53:1107-14. Fukazawa T, Yamasaki K, Ito H, et al. Both the HLA-CPB1 and -DRB1 alleles correlate with risk for multiple sclerosis in Japanese: clinical phenotypes and gender as important factors. Tissue Antigens 2000;55:199-205. O'Riordan JI, Gallagher HL, Thompson AJ, et al. Clinical, CSF, and MRI findings in Devic's neuromyelitis optica. J Neurol Neurosurg Psychiatr 1996; 60:382-7. Tourtellotte WW, Staugaitis SM, Walsh MJ, et al. The basis of intra-blood-brain-barrier IgG synthesis. Ann Neurol 1985; Stansbury FC. Neuromyelitis optica (Devic's disease). Presentation of five cases with pathological study and review of the literature. Arch Ophthalmol 1949; 42:292-335;465-501. Weinshenker BG, O'Brien PC, Petterson TM, al e. A randomized trial of plasma exchange in acute central nervous system inflammatory demyelinating disease. Ann Neurol 1999; 46:878-886. Keegan BM, Pineda A, Rodriguez M, Weinshenker B. Predictive factors for response to plasma exchange in the treatment of acute, severe attacks of central nervous system demyelinating disease. Ann Neurol 2000; 48:451. Itoyama Y, Saida T, Tashiro K, Sato T, Ohashi Y, Japan TI-bMSCRGi. Japanese multicenter, randomized, double-blind trial of interferon beta-1b in relapsing-remitting multiple sclerosis: two year results. Ann Neurol 2000; 48:487. Mandler RN, Ahmed W, Dencoff JE. Devic's neuromyelitis optica: a prospective study of seven patients treated with prednisone and azathioprine. Neurology 1998; 51:1219-20. congenital eyelid malpositions using hyaluronic Acid gel. Ophthal
72 : ?rz edir?m

 

Add as Friend By : anar
Added On : 3 Years ago.
göz kapagi hastaliklari
Views 1938 | Favourite 0 | Total Upload :1

Embed Code:

Flag as inappropriate


Related  Most ViewedFree Powerpoint Templates Medical PowerPoint Templates | Powerpoint Templates | Tags | Contact | About Us | Privacy | FAQ | Blog

© Slideworld